👑 ตำแหน่งหรือบุคคล

งานนั้นเป็นเรื่องของตำแหน่งมากกว่าตัวคน จริงอยู่ที่เราอาจจะเริ่มสร้างบริษัทหรือเริ่มโปรเจกต์ที่เป็นงานอดิเรกจากคน จริงอยู่ที่เราเริ่มจากคนใกล้ตัว เพื่อนที่เรียนด้วยกัน เพื่อนที่เคยทำงานมาด้วยกันหรือคนในครอบครัว แต่เบื้องหลังการเลือกนั้น … ตำแหน่งมีบทบาทสำคัญเสมอ

คนที่ถูกเลือกต้องมีส่วนร่วมไม่ทางใดก็ทางนึงในการผลักดันเป้าหมาย เราต้องการ

มิสเตอร์เอ — วางแผน

มิสเตอร์บี — งานขาย

มิสเตอร์ซี — ออกแบบและผลิตสินค้า

มิสดี — การตลาดและโฆษณา

และเราไม่ต้องการ

มิสอี — …?

มิสเอฟ — …?

เพราะเราไม่สามารถหาตำแหน่งและบทบาทให้เธอสองคนนั้นได้

เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า “เราต้องพึ่งพาตำแหน่งและบทบาทมากกว่าตัวคน”

ประกาศหางานพาดหัวด้วยตำแหน่ง โครงสร้างองค์กรถูกจัดระเบียบด้วยตำแหน่ง ความก้าวหน้าในงานส่วนใหญ่ถูกวัดด้วยตำแหน่ง

เราจึงถูกผูกติดอยู่กับตำแหน่งแล้วค่อยเลือกคนที่เหมาะสมมาเติมช่องว่างตรงนั้น

เราจึงต้องถามตัวเองว่า “ตำแหน่งนี้จำเป็นหรือไม่” ไม่ใช่ “คนคนนี้จำเป็นหรือไม่”

และบางครั้งเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่า มันเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมระหว่างตำแหน่งและคน … ไม่ใช่คนไม่เก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมเขาก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *