✋🏽 เพิ่มคน?

เราไม่ต้องการดีเวลลอปเปอร์เพิ่ม สิ่งที่เราต้องการคือความมั่นคงต่างหาก

ความมั่นคงในการขับเคลื่อนการพัฒนาโปรดักท์ ความมั่นคงที่หมายถึง

  • ทิศทางที่ชัดเจน
  • ทีมงานที่มีความสามารถ
  • สัดส่วนระหว่างงานด่วนกับงานเพื่ออนาคต
  • สมดุลระหว่างความเร็วและคุณภาพ
  • กระบวนการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
  • อัตราส่วนระหว่างการใช้เวลาทำงานที่มีคุณค่ากับเรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป

ถ้าเราสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องงานจะถูกขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยตัวมันเอง เราไม่ต้องการดีเวลลอปเปอร์เพิ่ม เราต้องการความมั่นคงที่ว่ามากกว่า

ในธุรกิจซอฟต์แวร์ … ค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดคืออะไร? — ค่าตัวนักพัฒนาทั้งหลาย

ใครสร้างความปวดหัวให้มากที่สุด? — ก็นักพัฒนาทั้งหลาย

เราไม่ได้กล่าวโทษใคร แค่กำลังจะชี้ประเด็นเล็กๆที่ว่าในขณะที่ใครหลายคนมุ่งมั่นขยายทีมพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรุนแรง เรากลับคิดว่าจะทำอย่างไรให้ทีมขยายตัวช้าที่สุดเพราะเรารู้สึกมาเสมอว่าทีมพัฒนายิ่งเล็กยิ่งดี ยิ่งน้อยยิ่งได้มาก ยิ่งน้อยยิ่งเร็ว ยิ่งน้อยยิ่งประหยัด ยิ่งน้อยยิ่งผิดพลาดน้อย

ยิ่งน้อยยิ่งเก่ง … เพราะทุกคนได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ ได้รับผิดชอบงานใหญ่ที่ได้โอกาสเรียนรู้เยอะกว่านักพัฒนาโดยทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *