🌏 คิดใหญ่อย่างไร

เมื่อเราคิดถึงเน็ตเวิร์คไม่ใช่แค่สแตนอะโลนโปรดักท์

เมื่อเราคิดถึงแพล็ตฟอร์มไม่ใช่แค่เน็ตเวิร์คออฟโปรดักท์

เมื่อเราคิดถึงการทำธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์

เมื่อเราคิดถึงการสร้างและต่อยอดนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่เลียนแบบของเก่า

เมื่อเราคิดถึงการสเกลไประดับโลกไม่ใช่แค่ในกรุงเทพและประเทศไทย

เมื่อเราคิดถึงความมั่นคงในอนาคตมากกว่าเงินที่วางอยู่ตรงหน้าตอนนี้

เมื่อเราคิดถึงการสร้างคุณค่าจากสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีไม่ใช่แค่โค๊ดเบส

เมื่อเราคิดถึงการกระจายความเป็นเจ้าของออกไปไม่ใช่นอนกอดสมบัติไว้คนเดียว

ที่สำคัญ

เมื่อเราคิดถึงการทำให้ชีวิตผู้ใช้ดีขึ้นมากกว่ารายได้ที่จะกลับคืนมาในระยะสั้น

มันคือวิชั่น มันเป็นความเชื่อ มันเป็นเส้นทางที่เราจะเลือกเดินและมันเป็นไปได้

ทุกคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ … แต่ทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยการคิดใหญ่ ต้องเริ่มต้นด้วยการวาดภาพอนาคตที่เราอยากเห็นซะก่อน

ไม่ว่าจะเลือกทำอะไร … จงคิดใหญ่เข้าไว้ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *