✍🏼 ลำดับความสำคัญที่ถูกต้อง

ปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้สตาร์พอัพไปไม่รอดไม่ใช่เพราะไม่มีโปรดักท์

แต่เพราะทำโปรดักท์ที่ไม่มีคนอยากได้

ดังนั้นลำดับการทำงานที่เราจำเป็นต้องยึดไว้ให้มั่นคือเริ่มต้นด้วยลูกค้าหรือผู้ใช้เสมอครับ เริ่มต้นว่าพวกเขาต้องการอะไร พวกเขามีปัญหาอะไร พวกเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

จากนั้นค่อยมาว่ากันเรื่องเทคโนโลยี ว่าอะไรดี อะไรเหมาะ อะไรควรเป็นสิ่งที่เราจะหยิบมาประยุกต์ใช้ อะไรคือข้อจำกัดของแต่ละตัวเลือก อะไรคือส่วนผสมที่เหมาะสม

สุดท้ายคือโปรดักท์ หลังสุดคือการเขียนโค๊ดและการรีลีส งานสนุกสำหรับคนที่ชอบสร้างอยู่ขั้นตอนสุดท้าย

มันก็จะดูแปลกๆนิดนึงที่ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จ … ช่วงต้นต้องทำเรื่องที่ไม่อยากทำแล้วอดใจไว้รอทำเรื่องที่อยากทำตอนท้าย 🤖

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *