✍🏼 เป็นที่นิยมกับดี

ของที่ป๊อปปูล่า … กับของดีนั้นไม่เหมือนกัน

ที่ใครๆก็เรียกกันว่าแมส (Mass) เพราะมันเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ และการที่จะเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้ ของสิ่งนั้นมันต้องกลางๆ ทั่วๆไป ไม่เลือกข้าง และไม่สุดโต่ง

มันถึงได้เป็นที่นิยมในวงกว้างไง 🌍 🌎 🌏

ของดีที่มีคุณภาพเป็นเรื่องของมุมมองและรสนิยมของคนที่ได้เห็นและได้สัมผัส และหลายครั้งมันเป็นอะไรที่เฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม ชัดเจนในวัตถุประสงค์ และไม่ยี่หระต่อเสียงวิจารณ์

ด้วยเหตุนี้มันจึงขายคนทั่วไปไม่ได้ ในมุมหนึ่งมันจึงไม่เป็นที่นิยม 🖐🏼 🙅‍♀️ 🙅🏼‍♂️

ถ้าเราพยายามจะทำของของเราให้เป็นได้ทั้งสองอย่าง … เรากำลังพยายามในทางที่ผิดเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน ถ้าเราเลือกข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันแทบจะแน่นอนเลยว่าเราจะต้องเสียอีกข้างหนึ่งไป และถ้าเราประนีประนอมจะให้ได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน เราจะล้มเหลว

หน้าที่ของโปรดักท์ เมเนเจอร์คือต้องเลือกให้ดีว่าจะเอาแบบไหน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *