Work

🙋🏻‍♂️ ฉันเอง

มันลึกซึ้งเพราะมันคือประโยคที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทอย่างไม่ลดละจนได้ผลสำเร็จของผู้พูด 🏆

🏆 งานที่ดีที่สุด

ถ้าเราไม่พราวด์ในงานของตัวเอง - แล้วเราจะคาดหวังให้คนอื่นมารู้สึกแบบนี้กับมันได้ยังไง? 🥹

💚 ที่ทำงาน

ชื่อเสียงบริษัท ตำแหน่ง โอกาสและความก้าวหน้า เงินเดือนและผลตอบแทน ลักษณะงานที่ทำ - มีผลทั้งหมดแต่ไม่ใช่ที่สุด 😅

🧭 ที่ไหน เมื่อไร

บางทีมันก็ไม่ใช่ว่าที่ไหนหรือเมื่อไร … ความเคารพในเวลาส่วนตัวต่างหากที่สำคัญ บางองค์กรมีวัฒนธรรมที่ดี - อิสระที่แท้จริงจึงเป็นไปได้ 👨🏽‍🔧

🍳 ไข่ไหม้ๆ

ถ้าเราจะทำมาหากินกับอะไรสักอย่างแล้ว ต้องมั่นใจมากๆว่าสิ่งนั้นต้องออกมาดี อย่างน้อยก็ต้องดีกว่าคนทั่วไปทำ 🥚

🥲 ฉันพลาดไปแล้ว

มันคือจุดแห่งการรู้สึกตัวว่า … เราพลาดไปแล้ว ในใจตอนนั้นเราโทษตัวเองว่าทำไมไม่เชื่อผู้รู้ตั้งแต่ต้นวะ 👊🏼