Team

😿 ล้มเหลวหรือไม่?

จริงอยู่ที่เราคงทำอะไรแก้ไขอะไรมากไม่ได้กับเรื่องแย่ๆภายนอก … แต่อย่ายอมแพ้ อย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นทาสของมัน ✌🏼

✊🏼 แลกเปลี่ยน

มันคือหน้าที่ มันคือความรับผิดชอบ และมันแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่จะอยู่ร่วมกันเป็นทีม 🤝🏽

👆🏼 หนึ่งข้อคิด

สุดท้ายแล้วการเป็นผู้นำทีมก็คือแบบนี้ คิดไกลกว่าแต่ต้องเดินช้าลงในความเร็วและความเร่งที่พาคนทั้งทีมไปพร้อมกันได้ 🦣

🧲 ขอบเขตการควบคุม

ไม่มีคนเก่งที่ไหนชอบถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ล้าสมัย … บริษัทเล็กๆก็ไม่ได้ถูกสร้างมาจากกฎเกณฑ์ล้าสมัย นั่นเป็นอีกสาเหตุที่ทำไมเล็กดีกว่าใหญ่ 🧨

🐙 เชื่อใจคนรอบตัว?

นั่นคือปัญหาเมื่อคุณและเราเชื่อใจใครไม่ได้เลย งานที่ควรจะง่ายลงครึ่งนึงจึงกลายเป็นยากขึ้น 10 เท่า 🐨

🐼 การตัดสินใจ

เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยสร้าง ดึงดูด และรักษาทีมงานที่ยอดเยี่ยมไว้ด้วยกันไปได้นานๆ 🪲

👋🏼 แยกทาง

ไม่ใช่เพราะเราประสงค์ร้าย แต่ผลงานที่ออกมาถ้ามันไม่ดีอย่างที่ทั้งสองฝ่ายคาดหวัง … มันอาจจะเป็นเพราะเราเข้ากันไม่ได้ … ก็ได้ 😢

🤝 กลุ่มหรือเดี่ยว

เราเชื่อมั่นในตัวพวกเขาได้ … ดีแล้ว แต่อย่ายึดตัวเองเป็นมาตรฐาน ประเภทว่าฉันยังทำได้เลย หรืออายุเท่ากันฉันไม่เห็นต้องการเพื่อนร่วมงานเลย ✌🏼

✍🏼 รับรู้ … ลงมือทำ

เมื่อการทำให้ดู การช่วยทำ การทำคู่กันไป การแบ่งความรับผิดชอบคนละส่วนจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 🙌🏼

🙅‍♀️ ไม่รู้จัก

ถ้าเราไม่เทคแอคชั่น … อะไรจะเกิดขึ้น? คนในทีมจะนิ่งเฉย หรือจะมีใครสักคนก้าวเท้าออกมารับหน้าและรับผิดชอบ? 🙎🏽‍♂️