Solution

💈 โจทย์เล็กๆ

“โจทย์” ของลูกค้าทุกคนไม่เคยหยุดนิ่ง ถ้าเรายอมรับความจริงข้อนี้เราจะไม่พยายามเกินไปที่จะทำอะไรให้สมบูรณ์แบบที่สุด 🧼

👝 อยู่กับปัญหา

คิดเพื่อแก้ปัญหา ทำเพื่อให้รู้ว่าเรามาถูกทางหรือไม่ … เดินออกห่างจากปัญหาเสียตั้งแต่วันนี้แล้วโปรดักท์ดีๆจะอยู่ไม่ไกลจากทีมเรา 👜

🤨 มองปัญหาจากภายใน

ทุกปัญหาเกิดจากตัวเองทั้งสิ้น และการแก้ปัญหาก็เป็นไปได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งสิ้นเช่นกัน 😎

🤲🏼 ปัญหากลางๆ

ความท้าทายเกิดจากการที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาที่ไม่ง่ายต่อการแก้ไขและไม่ยากเกินไปจนไร้หนทาง 🙌🏼

😿 ยอมรับแต่โดยดี

โดยสรุปคือ … คนที่ให้เวลากับคนอื่นและเรื่องอื่นมากเกินไป จนหมดเวลาที่จะย้อนมองตัวเอง อย่าเป็นคนแบบนั้นเลย 🙅🏼

🙋🏼 อย่าตั้งคำถาม

คำถามที่ไม่มีคำตอบไม่มีอยู่ในโลก มันอยู่ที่ว่าคำตอบนั้นจะถูกต้องมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือพยายามหาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 🤘🏼

☔️ เหลือแต่ปัญหายากๆ

สัจธรรมคือการแก้ไขปัญหายากไม่เคยเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ทำได้อย่างทันทีทันใด หรือแม้แต่เรื่องที่เราจะคาดหวังความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนได้ ☂️

🐴 ทางอ้อม

ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักไม่ง่ายเหมือนที่คิด การแก้ปัญหาแบบตรงตัวมันไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว 🤕

🧱 กำแพงสูง

มันคือสาเหตุของปัญหาทั้งหมด มันคือแก่นแท้ของความวุ่นวาย … มันคือคำตอบสุดท้ายเมื่อเราถามตัวเองว่า “ทำไม” เป็นครั้งที่ห้า 🖐🏼