Solution

😿 ยอมรับแต่โดยดี

โดยสรุปคือ … คนที่ให้เวลากับคนอื่นและเรื่องอื่นมากเกินไป จนหมดเวลาที่จะย้อนมองตัวเอง อย่าเป็นคนแบบนั้นเลย 🙅🏼

🙋🏼 อย่าตั้งคำถาม

คำถามที่ไม่มีคำตอบไม่มีอยู่ในโลก มันอยู่ที่ว่าคำตอบนั้นจะถูกต้องมากหรือน้อยเท่านั้นเอง หน้าที่ของเราคือพยายามหาคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด 🤘🏼

☔️ เหลือแต่ปัญหายากๆ

สัจธรรมคือการแก้ไขปัญหายากไม่เคยเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ทำได้อย่างทันทีทันใด หรือแม้แต่เรื่องที่เราจะคาดหวังความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนได้ ☂️

🐴 ทางอ้อม

ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักไม่ง่ายเหมือนที่คิด การแก้ปัญหาแบบตรงตัวมันไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว 🤕

🧱 กำแพงสูง

มันคือสาเหตุของปัญหาทั้งหมด มันคือแก่นแท้ของความวุ่นวาย … มันคือคำตอบสุดท้ายเมื่อเราถามตัวเองว่า “ทำไม” เป็นครั้งที่ห้า 🖐🏼

🥲 ความเหนื่อยยากที่ไร้ประโยชน์

ต้นทุนของสินค้าไม่ใช่ตัวกำหนดราคาขายในมุมมองของพวกเขา … สิ่งสำคัญคือมันช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นอย่างไรและมากแค่ไหนต่างหาก 🙃

✌🏼 ปัญหาสองด้าน

เพราะแบบนี้เราถึงต้องการแผนพัฒนาโปรดักท์ … เพราะมันคือเส้นทางและเวทีในการช่วยกันหาคำตอบให้กับคำถามเทคนิคและคำถามธุรกิจ 👻

😏 ปัญหาคืออะไร?

หลายครั้งผมก็หลงๆลืมๆและคล้อยตามไปกับบทสนทนา … สมองมนุษย์มักมองโลกในแง่บวกและพยายามแสวงหาทางออกมากกว่าการโฟกัสที่ปัญหา 😌