Risk

👓 มองหาความเสี่ยง

สิ่งแรกที่ต้องทำไม่ใช่วางแผนละเอียดยิบแล้วไล่ทำไปทีละงาน สิ่งแรกคือหาความเสี่ยงแล้วทำความเข้าใจกับมันก่อน 🕶

🪢 โปรเจกต์ลากยาว

มันสำคัญที่เราต้องรู้ว่าจะเปิดโปรเจกต์ตอนไหน มันสำคัญยิ่งกว่าที่เราต้องรู้ว่าเราควรปิดมันตอนไหน 👋🏼

👂🏼 รู้ — รู้

มันเหมือนว่า … เราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเป็นพาหะนำโรคบางอย่างอยู่รึเปล่าจนกว่าจะได้รับการตรวจอย่างละเอียด 👩🏼‍⚕️

🙄 คาดคะเนได้

เพราะคาดคะเนได้ยาก การสร้างซอฟต์แวร์จึงซับซ้อนและมีปัจจัยเสี่ยงต่อความล้มเหลวมาก 😥

💣 เริ่มจากความเสี่ยง

เวลาทุกนาทีที่หมดในการทำโปรเจกต์ถูกใช้ไปเพื่อป้องกันและกำจัดความเสี่ยง มันจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่เราจะไม่มองข้ามเรื่องนี้ 🕶👓

✍🏼 ความเสี่ยงกับความจริง

ถ้าเราไม่เทส เราจะเจอบั๊กและระบบจะล่ม - ไม่ใช่ความเสี่ยงเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่เทส 🤨

✍🏼 ความเสี่ยง

การทำงานที่ดีและโดดเด่นนั้นต้องการการตัดสินใจด้วยหัวใจ … พอๆกับการใช้ตรรกะทางวิทยาศาสตร์ 🧪

✍🏼 สร้างบนความไม่แน่นอน

ความไม่แน่นอนคือจุดเริ่มต้นของไอเดีย แรงจูงใจในการคิดและทดลอง มันเป็นที่มาของความรู้สติปัญญาที่หาไม่ได้จากการทำงานอะไรที่ซ้ำเดิม 😇