👇🏽 หกเดือนสี่เดือน

ถ้าอยากทำงานที่ยาวหกเดือนให้เสร็จอย่างสมบูรณ์ จงวางแผนใช้เวลาแค่สี่เดือนและทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป

มันดีกว่าเสมอที่จะค่อยเป็นค่อยไป ดีกว่าการบีบงานที่ต้องการเวลาเจ็ดเดือนหรือให้เสร็จในหกเดือน เร่งรีบและยัดเยียดคือแนวทางสู่ความตกต่ำ

มันไม่มีทางที่เราจะทำอะไรได้ครบอย่างที่ใจหวัง ไม่ว่าจะมีเวลาหกเดือน ไม่แม้แต่เรามีเวลาหนึ่งปี ดังนั้นเราต้องหัดเรียนรู้ที่จะมองให้ออกว่ามีเวลาแค่ไหน เราต้องฝึกฝนการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราจะนำเสนอ และเราต้องสร้างวินัยด้วยการส่งมอบงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *