Product Manager

🔖 ความหมายของคำว่าคอนเซ็ป

เพราะลูกค้าร้อยละ 85 ถ้าไม่เห็นของจะไม่ควักกระเป๋า ก็ไม่แปลกเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่แล้ว คนส่วนใหญ่ชอบสัมผัสด้วยตาและมือ 🤚🏼

👋🏽 ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก

งานที่สำเร็จ ทีมที่ประสบความสำเร็จไม่เคยเริ่มต้นด้วยคำว่าถูกต้อง แต่พวกเขามองหาคำว่า “ดีกว่า” … ดีกว่าเดิม มากกว่าเมื่อวาน 🤞🏼

👓 มุมมองของฉัน

การจะแตกต่างได้นั้นเริ่มต้นด้วยการสร้างมุมมองของฉันเพราะฉันคิดแบบนี้ ฉันจึงทำแบบนี้ เพราะฉันเชื่อเรื่องนี้ ฉันจึงเลือกแนวทางนี้ 😬

🍘 การยึดเป้าหมายของลูกค้า

ความแตกต่างที่มีคุณค่าถูกสร้างได้ด้วยการไม่พยายามขายจนเกินงาม … เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าเรามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาไม่ใช้มา “แอบ” ล้วงเอาเงิน 🍕

🦊 ลำดับการซื้อใจ

ปัญหา วิสัยทัศน์ ทางแก้ ผลตอบแทน - ถ้าเราไม่มีทั้งสี่ข้อนี้ก็ถือว่างานของตัวเองยังไม่เสร็จ มันยังไม่ดีพอจะไปนำเสนอผู้บริหารได้อย่างมั่นใจ 🐻

👏🏼 แก้ปัญหาหลัก

ถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาหลัก และเป็นปัญหาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับลูกค้าแล้วนั้น … การขายก็จะยากขึ้นเป็นอีกเท่าตัว 🎃

🤟🏽 ขออีก 3

ที่ทำไปแล้วได้ผลตอบรับอย่างไร? ถ้ามันดี เพราะอะไร? ถ้ามันแย่ สาเหตุคืออะไร? … ก่อนเพิ่มอะไรเข้าไปอีกมากมาย เราตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีรึยัง? 👩🏼‍🦳

😬 ยากและง่าย

ในหลากหลายองค์ประกอบและบริบท คำตอบนี้ไม่มีขาวและดำ ถูกหรือผิด มันอยู่ที่เราเลือกจะเดินทางไหน อย่างไรก็ตาม ข้อคิดที่น่าสนใจนั้นมีอยู่ 🐙

🔐 เงื่อนไข

การวิเคราะห์ว่าความผิดพลาดมันมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ เราจะเก่งขึ้นในการมองสถานการณ์และสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวเองขึ้นมาได้ 🔒