Mindset

✍🏼 ความอดทน

เมื่อเราเลือกจะมีอารมณ์กับเรื่องหนึ่งแต่กลับจงใจมองข้ามเรื่องเลวร้ายในอีกรูปแบบหนึ่ง … นี่คือความอดทนที่ไม่สร้างประโยชน์ 🧓🏼

✍🏼 เราอยู่ในโหมดไหน?

รีลีสซอฟต์แวร์ใหม่นั้นยาก ไม่ใช่เพราะเราไม่มีคน เงิน เทคโนโลยี หรือช่องทางการขาย แต่เพราะเราไม่เข้าใจบริบทมากกว่า เรากำลังอยู่โหมดไหน? 🏎

✍🏼 10 เท่า

ถ้าเราได้อยากการพัฒนาแบบ 10 เท่า ถ้าอยากได้แบบนั้นจริงๆ คำถามสำคัญคือเราพร้อมที่จะทำงานน้อยลงรึเปล่า? 😬

✍🏼 อย่ามั่นใจเกินไป

จนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริง ทุกอย่างเป็นแค่ “ความคิดเห็น”, “สมมติฐาน”, และอย่างมากก็เป็นแค่ “การคาดเดา” ของเรา มันจึงอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ 🙄

✍🏼 กิจกรรมราคาถูก

การเลือกที่จะประหยัดเวลาและพลังงานในทุกโอกาสนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเพราะเมื่อเราลงทุนราคาถูกเราก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ราคาถูกกลับมา 🐒

✍🏼 การตลาดล้วนๆ

จริงอยู่ที่เราต้องขายฝันและอนาคต จริงอยู่ที่เราต้องพึ่งพาการตลาดอย่างมาก ที่สิ่งที่สำคัญกว่าคือความจริงใจและมองโลกในความเป็นจริงด้วย 🙆🏼