Mindset

🍄‍🟫 วันละหนึ่งนาที

สิ่งที่น่าประหลาดใจในเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีหนึ่งนาทีที่ว่านั้น ไม่ใช่ทุกคนที่คิดว่ามันสำคัญ ไม่ใช่ทุกคนที่มองหามันในทุกๆวัน 🪻

🪨 หยุดเพื่อเปลี่ยนแปลง

มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่การเลิกทำอะไรบางอย่างกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอะไรใหม่ๆอีกหลายๆอย่างโดยอัตโนมัติ 🌳

🙏🏼 ไม่มีวัน

มันจำเป็นหรือที่เราต้อง่สนใจว่าจะเก่งที่สุดรึเปล่า หรือเราเพียงแค่สนใจแค่ว่าทำให้ตัวเองและคนรอบข้างมีความสุขหรือไม่ 🐹

🍋 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

ถ้าอยากได้ความร่วมมือ จงทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเรา ไม่ใช่เพราะหัวหน้าสั่งหรือ ตัวชี้วัดเป็นตัวกำหนด 🍏

👆🏼 คนหนึ่งคน

อย่าถามว่าฉันคนเดียวจะทำอะไรได้ ให้ถามว่าเราทั้งทีมควรจะทำอะไรได้มากกว่า 👏🏼

😩 ไร้วินัย

การลดมาตรฐานลงมักให้ความรู้สึกดีในช่วงแรกแต่มันไม่เคยเป็นทางเลือกที่ดีในระยะยาว 🪝

🍂 ง่ายๆ

กลับกลายเป็นว่าเราจะสร้างตัวเองอย่างยั่งยืนได้นั้น … เราต้องเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดให้น้อยที่สุด 🍃

✍🏼 ฉันเขียน

ฉันเขียนเพราะฉันอยากแบ่งปันส่วนเล็กๆของตัวฉันให้โลกภายนอก ฉันเขียนเพราะฉันอยากมั่นใจว่าฉันจะไม่อยู่นิ่ง 🌏

👂🏼 ถามก่อน

ตั้งคำถามเพื่อสุดท้ายแล้วให้คนที่เล่าเรื่องหาคำตอบที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเขาเอง … นี่แหละการให้คำแนะนำที่ดีที่สุด 💡