Mindset

🏆 งานที่ดีที่สุด

ถ้าเราไม่พราวด์ในงานของตัวเอง - แล้วเราจะคาดหวังให้คนอื่นมารู้สึกแบบนี้กับมันได้ยังไง? 🥹

🪁 อำนาจควบคุม

คุณไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มกฎเกณฑ์หรือการควบคุมเสมอไป บางที … นี่อาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องปล่อยวาง 🪁

🙏🏽 เชื่อมั่น

ความเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะไม่ใช่เครื่องการันตีว่าคุณจะประสบความสำเร็จ แต่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง 🎊

🫱🏼 ทิ้งท้าย

การที่เราพยายามจะเป็นคนที่พิมพ์หรือพูดประโยคสุดท้ายในบทสนทนาเสมอ มันสื่อถึงความใส่ใจและเคารพ 🙏🏽

🐙 ยืดและหยุ่น

ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นระเบียบ เราต้องการจัดระเบียบ เราลดความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความพร้อมเพรียง … เราเห็นผลลัพธ์อย่างนั้นมั้ย? 🦑

♥️ แฟนตัวยง

ผู้นำที่มีแฟนพันธุ์แท้จะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนรอบตัว และไม่ว่าจะยากลำบากหรือจะอยู่บนจุดสูงสุดอย่างไรก็ตาม 🫡