🍋 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องยากเพราะคนในองค์กรไม่ให้ความร่วมมือ … ทำไม? เพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจว่าจะเก็บข้อมูลพวกนี้ไปทำอะไร ตราบใดที่เหตุผลของการไล่จี้ไล่บี้เอาข้อมูลจากคนทำงานคือ “มันครบกำหนดต้องส่งข้อมูลแล้ว … หัวหน้าสั่งมา … เป็นเรื่องของตัวเลข … ต้องส่งรีพอร์ตให้ผู้บริหาร” ตราบนั้นการต่อต้านเรื่องพวกนี้จะมีต่อไป ความไม่ใส่ใจในการให้ข้อมูลจะมีต่อไป

แนวคิดที่ควรเปลี่ยนไปในเรื่องนี้คือ หยุดการเก็บข้อมูลแล้วเริ่มต้นการวิเคราะห์มันอย่างจริงจัง

ปัญหาขององค์กรส่วนใหญ่ไม่ใช่ไม่มีข้อมูล แต่ไม่มีปัญญาจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่า — หยุดเก็บข้อมูลแล้วเริ่มต้นประมวลผลมันซะตั้งแต่วันนี้ ทำให้คนในองค์กรเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงการทำงานและช่วยให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นได้ยังไง

  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางลดจำนวนบั๊กลง
  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่กำหนดได้จริง
  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางเลือกฟีเจอร์ที่เหมาะสม
  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางลดความผิดพลาดในการส่งมอบงาน
  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงในโปรเจกต์ให้ดีขึ้น
  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางแก้ปัญหาที่ลูกค้าเจอให้เร็วขึ้น
  • เราจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อหาทางลดการทำงานเกินเวลาลง

ใครบ้างไม่อยากให้บั๊กน้อยลง งานเสร็จมากขึ้น ทำงานที่มีคุณค่าสูงสุด การส่งมอบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรเจกต์สำเร็จ ลูกค้ามีความสุขที่ได้ใช้โปรดักส์ของเรา และเลิกงานตรงเวลาเย็น — ทุกคนอยากได้แบบนี้หมดอยู่แล้ว

ถ้าอยากได้ความร่วมมือ จงทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องของพวกเรา ไม่ใช่เพราะหัวหน้าสั่งหรือ ตัวชี้วัดที่ไม่มีหลักการเป็นตัวกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *