Inspiration

🐐 ข้อมูลกับแรงบันดาลใจ

เราไม่จำเป็นต้องได้ข้อมูลครบถ้วน เราไม่ควรที่จะได้ข้อมูลครบถ้วนด้วยซ้ำไป ขอแค่โครง ขอแค่ภาพร่าง ขอแค่แนวทาง ขอแค่หลักการก็พอ 🥳

✍🏼 เป้าหมายใกล้มือ

เป้าหมายที่ดีต้องท้าทายและฟังดูยิ่งใหญ่อลังการไปพร้อมๆกัน โครงการส่งคนไปดวงจันทร์ของนาซ่า 🌑 หรือโครงการส่งของอิลอน มักส์ 👨🏻‍🚀