🪀 คำตอบที่ไม่ตรงตัว

บางครั้งเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลักเล็กขโมยน้อยได้ด้วยการออกกฎหมายลงโทษให้เข้มขึ้น … แต่ด้วยการสร้างเศรษฐกิจและอาชีพที่มั่นคงกว่านี้ให้คนในสังคม

บางครั้งเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการศึกษาที่ตกต่ำได้ด้วยการทุ่มงบประมาณลงไปกับการปรับปรุงอาคาร, เพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือการสอนที่ทันสมัย, หรือเขียนหลักสูตรที่ดีกว่าเดิม … แต่ด้วยการวางแผนอนาคตของประเทศที่ชัดเจน, เพิ่มคุณภาพและยกระดับชีวิตของคุณครูผู้สอน, และเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าถึงสายอาชีพใหม่ๆที่ทันยุคทันสมัย

บางครั้งเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้ด้วยการจัดเอ้าติ้งและกินเลี้ยงประจำปี … แต่ด้วยการเพิ่มมาตรฐานในการคัดเลือกคนเข้าทำงานและตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานให้ชัดเจน

บางครั้งเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหางานไม่มีคุณภาพได้ด้วยการเทสให้มากขึ้น … แต่ด้วยการลดปริมาณงานที่ต้องทำลง

บางครั้งเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหารายรับที่ไม่ตรงเป้าด้วยการลดราคาเพื่อเข้าถึงคนส่วนใหญ่ … แต่ด้วยการเพิ่มคุณภาพเพื่อให้คนกลุ่มเล็กยอมจ่ายเงิน

ปัญหาที่เห็นอยู่ตรงหน้ามักไม่ง่ายเหมือนที่คิด การแก้ปัญหาแบบตรงตัวมันไม่ค่อยได้ผลในระยะยาว เมื่ออยากให้เด็กในชุมชนหันมาสนใจกีฬา … การสร้างสนามฟุตบอลให้มักจบลงด้วยความสูญเปล่าเพราะผ่านไปไม่เกินครึ่งปีมันจะกลายเป็นทุ่งหญ้าแห้งที่ใช้การไม่ได้

ปัญหาที่เห็นมานานมักจะเป็นปัญหาที่ยากเสมอ ยากเกินกว่าจะคิดตื้นๆด้วยการเปลี่ยน, บังคับ, แจกจ่าย, และลงแรงมากขึ้น

เราต้องมีอะไรมากกว่านั้น … ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไร แต่ที่แน่ๆการแก้ปัญหาแบบตรงตัวจะล้มเหลวแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *