Communication

👽 (อย่าใช้) ตัวแทน

เพราะมุมมองของเราที่มีต่อโลกนั้นต่างจากมุมมองของคนเขียน แล้วประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับจากเรื่องนี้มีมากแค่ไหน? 😌

🔭 มองหาผู้สนับสนุน

ฝึกไว้ ท่องไว้ “ฉันเตรียมตัวมาดีแล้ว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะยังมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเหมือนเดิม” 🖖🏽

🙊 พูดคนสุดท้าย

เรียนรู้ที่จะเป็นคนสุดท้ายที่พูด เรียนรู้ที่จะอดทนและเป็นฝ่ายที่รับฟังก่อน 👂🏼

😿 สั้นๆคือยาวๆ

เพราะทุกวันนี้เราบอกและหลอกตัวเองว่าเราไม่มีเวลาทำอะไรให้มันสั้นลง ให้มันง่ายขึ้น ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย 😞

🪨 หนักแน่น

ถ้าอยากให้คนอื่นรู้สึกถึงสิ่งนี้เราต้องเริ่มต้นจากคำพูดและข้อความของตัวเราเองก่อน 🙊

🤫 การไม่พูด

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เงียบไม่ได้แปลว่าโง่ เงียบไม่ได้แปลว่าไม่รู้ เงียบไม่ได้แปลว่าไม่กล้า 😓

👄 ปากและใจ

เมื่อปากไม่ตรงกับใจ … ทุกประโยคนั้นบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วคนพูดคิดอะไรอยู่ 🤣

💬 ความเข้าใจ

ความเข้าใจมีหลายระดับ การเพิ่มพูนทักษะของเราจึงไม่ควรจบแค่ให้ “เข้าใจ” เพียงพอที่จะทำงานตรงหน้าให้เสร็จไป 🙇🏻‍♂️

🤟🏼 ฟีเจอร์ ประโยชน์ภายนอก และการเปลี่ยนแปลง

อย่าเอาแต่พูดเรื่องฟีเจอร์ หรือผลลัพธ์ มองให้ทะลุว่าสินค้าหรือบริการในมือเราจะช่วยให้ผู้ซื้อเป็นอะไรที่เกินความคาดหวังของพวกเขาได้บ้าง 👑