🐙 ยืดและหยุ่น

ความยืดหยุ่น มักไม่มาพร้อมกับความพร้อมเพรียง

แปลว่าถ้าเราอยากให้ทุกคนทำตามกฎ เราจะยืดหยุ่นมากไม่ได้

คำถาม …

สังคมของเรามีระเบียบหรือไร้ระเบียบ?

สังคมที่มีระเบียบแบบที่หนึ่งเกิดจากการบังคับใช้กฎเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

สังคมที่มีระเบียบแบบที่สองเกิดจากคุณภาพของคนในสังคมนั้นที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ

สังคมที่ไร้ระเบียบแบบที่หนึ่งเกิดจากความอ่อนแอของการบังคับใช้กฎเกณฑ์

สังคมไร้ระเบียบแบบที่สองคือสังคมที่ยืดหยุ่นเกิดไปจนขาดวินัย

วันนี้เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ และมันเป็นตัววัดคุณภาพของสังคมได้ดีมาก ทั้งคน กระบวนการ และกฎเกณฑ์

ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นระเบียบ เราต้องการจัดระเบียบ เราลดความยืดหยุ่นเพื่อสร้างความพร้อมเพรียง … เราเห็นผลลัพธ์อย่างนั้นมั้ย?

ถ้าไม่ … ก็โชคร้ายหน่อยเพราะทางเลือกของเราเหลือไม่มาก

  1. ลดความยืดหยุ่นมากลงจนกลายเป็นการบังคับ — มีแรงต่อต้านแน่นอน
  2. ลดความยืดหยุ่นลงอีกนิดบวกกับการขอความร่วมมือทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ — มีคนส่วนหนึ่งไม่เอาด้วยแน่นอน

เราเลือกทำข้อไหน? ตามขั้นตอนเราหวังว่าข้อสองจะให้ผลลัพธ์ที่ดีพอจนไม่ต้องบังคับใช้ไม้แข็งอะไรให้หักหาญน้ำใจกัน

ไม่ว่าจะอย่างไร … มันคือตัววัดคุณภาพของคนในสังคมอย่างแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *