Life

✍🏼 พรสวรรค์กับทักษะ

ฉันไม่มีพรสวรรค์ … ไม่เป็นไร แต่ถ้าถึงทุกวันนี้แล้วฉันยังไม่มีทักษะนี่สิ … ฉันจะทำอย่างไรต่อไป? 🥺

✍🏼 หลีกหนีความฉลาดน้อย

เราคิดเพื่อเปิดโลกทัศน์ เราวาดเพื่อแสดงออก เราเขียนเพื่อสื่อสารกับโลกภายนอก ทำสามอย่างนี้ทุกวันแล้วเราจะไม่มีทางฉลาดน้อยลงกว่าเดิม 🐒

✍🏼 แรงบันดาลใจสองด้าน

จงเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจในรายละเอียด จงมองหาแรงบันดาลใจทั้งสองประเภทในทุกเรื่องที่ทำ - ทักษะที่จำเป็นและฝึกฝนได้ในโลกยุคปัจจุบัน 🏆

✍🏼 งานหรือชีวิต

เคล็ดลับง่ายๆในการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ทั้งสองด้าน - งานและชีวิต คือการมีเป้าหมายระยะสั้นให้ตัวเอง 🎯

✍🏼 การลงทุน

เราจะเดินได้อย่างไรถ้าเราบอกตัวเองตอนหนึ่งขวบว่า “ถ้าฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะเดินได้ ฉันจะไม่หัดเดิน” 👶🏼

✍🏼 ผืนผ้าใบ

ความมีอิสระมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ความมีอิสระมากเกินไปก็เป็นตัวทำลายความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน 🛖

✍🏼 คนรักษาสัญญา

ถ้าสัญญาไว้ก็ต้องรักษาสัญญานั้น … คุณสมบัติข้อนี้ไม่มีวันตกเทรนด์ต่อให้วันนี้จะเป็นปี 2564 หรือ 2664 ก็ตาม 🖖🏽