Article

✍🏼 อาหาร 🐶

เมื่อเราไม่ใช่ผู้ใช้โดยตรงของระบบและโปรดักท์ที่สร้าง … การมีคนที่พร้อมจะกินอาหารหมาจึงเป็นเรื่องสำคัญ 🦴

✍🏼 คำสาปของความรู้

อะไรๆที่เรารู้อยู่แล้วมันก็ง่ายไปหมด สมมติฐานนี้ทำให้เราสร้างกำแพงความลำเอียงขึ้นมาในใจว่า “คนอื่นก็ต้องเข้าใจง่ายๆด้วยสิ” 👎🏽

✍🏼 ให้เวลาอีกสักหน่อย

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินอะไรจากการมองครั้งแรก งานที่มีศักยภาพทุกชิ้นต้องการเวลาในการปรับแต่งแก้ไขให้มันดีและมีคุณภาพมากขึ้นด้วยกันทั้งนั้น ✌🏼

✍🏼 สร้างบนความไม่แน่นอน

ผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตหมายถึงการยืนขาเดียวอยู่ขอบหน้าผากลางพายุฝนกระหน่ำ การใช้ชีวิตคือความไม่แน่นอนที่นำมาซึ่งชีวิตที่ได้รับการเติมเต็ม 🌋⛈☔️

✍🏼 เมื่อเจอทางตัน

จำไว้ว่า … ทางตันไม่มีอยู่จริง ทุกอย่างเป็นแค่สิ่งกีดขวางที่ถูกทำลายลงได้ … แค่วันนี้เรามีค้อนและขวานอยู่ในมือแล้วรึยัง 🔨🪓

✍🏼 พวกเขาทำสิ่งนี้และกำลังทำสิ่งนั้น

เราควรมองข้ามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพื่อมาสนใจเฉพาะสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ เราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำและอนาคตที่อยากให้เป็น 👻

✍🏼 อย่าตื่นเต้นจนเกินไป

งานเกิดได้ก็ดับได้ เราไม่จำเป็นต้องตื่นเต้นจนมาเกินไป ไม่ต้องกดดันตัวเองให้มากเกินไป ไม่ต้องกังวลจนไม่เป็นอันทำอะไร 😇