✍🏼 คนธรรมดา

ระบบที่นายทุนและเจ้าของธุรกิจมองหาแรงงานราคาถูกทักษะต่ำมาทำงานที่ถูกกำหนดขั้นตอนและมาตรฐานไว้แล้วซ้ำไปซ้ำมา

ความร่ำรวยและรุ่งเรืองของพวกเขาขึ้นอยู่กับสองปัจจัย

  1. การสร้างระบบการทำงานที่ผลิตงานออกมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานที่มีความคิดและทักษะสูง 😐
  2. การสร้างระบบที่สามารถค้นหาแรงงานที่ราคาถูกที่สุดได้อย่างต่อเนื่อง 😪

ในมุมมองของพวกเขาคนธรรมดาสามัญอย่างเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆที่ถูกทดแทนได้ง่าย เพราะระบบเหล่านั้นสร้างภูมิคุ้มกันต่อการสูญเสียแรงงานเอาไว้แล้ว พนักงานลาออกเช้านี้พวกเขาหาคนมาแทนได้ในวันรุ่งขึ้น งานเดินต่อ เงินยังไหลมาไม่ขาดสาย

พวกเขาให้สัญญากับเราว่า “ทำงานตามคำสั่ง อย่าสายอย่าขาด อยู่ในกฎเกณฑ์แล้วเราจะดูแลคุณเอง” … ด้วยเงินเดือนตามกำหนดกับสวัสดิการตามมาตรฐานที่แลกมาด้วยอำนาจในการตัดสินทำอะไรกับเราก็ได้ สั่งงาน ย้ายทีม หรือแม้แต่เลิกจ้าง

แต่มันไม่ใช่สำหรับยุคนี้สมัยนี้ที่ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันไม่ใช่ระบบที่เป็นมาตรฐานและแรงงานทักษะต่ำจำนวนมากแต่เป็นความรวดเร็วในการปรับตัวตามสถานการณ์และการใช้ประโยชน์จากสมองของแรงงานที่มีฝีมือให้มากที่สุด … เรามีโอกาสที่จะไม่ใช่แค่ฟันเฟืองอีกต่อไป เรามีโอกาสที่จะมีตัวตนมากขึ้น เราทีโอกาสที่จะไม่ใช่แรงงานที่ถูกทดแทนได้ง่าย

เราจะแตกต่างด้วยลักษณะนิสัยทักษะและประสบการณ์ เราจะเรียนรู้มากขึ้นเมื่อเดินออกห่างจากระบบที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว

เราจะมีทางเลือกในอาชีพมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจความจริงข้อนี้ … มันเป็นเรื่องสองทาง ไม่ใช่แค่เราควรค่ากับบริษัทนี้แต่เราก็ตัดสินได้เช่นกันว่าบริษัทนี้คู่ควรกับเราหรือไม่

ยุคนี้ไม่มีใครให้สัญญาอะไรกับเราได้นอกจากตัวเราเอง ความมั่นคงความเป็นอิสระต้องสร้างเอง จงภูมิใจในสิ่งที่เป็น … เราแตกต่างและเป็นคนพิเศษด้วยตัวเราเองอยู่แล้ว 🏆🖖🏽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *