✍🏼 ฮิวแมน-โหลด บาลานเซอร์

ฮิวแมน โหลด บาลานเซอร์ … หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้แจกจ่ายงานให้มนุษย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้จัดการหรือเมเนเจอร์ มันเป็นนิยามที่ถูกต้องหรือไม่?

จะบอกว่าผิดก็คงไม่ได้เพราะหน้าที่หลักของผู้จัดการคือการจัดการ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับทั้งคนและงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้

ลองมาพิจารณาดูจริงๆแล้วเนี่ยะ … โหลด บาลานเซอร์ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าการทำงานแต่ละชิ้นที่ถูกส่งมานั้นเป็นอย่างไร ต้องใช้ความรู้ทักษะและประสบการณ์แบบไหนบ้าง โหลด บาลานเซอร์ไม่ได้สนใจเพราะหน้าที่ของมันคือการกระจายงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ปลายทางที่ดีที่สุดและเร็วที่สุด

เช่นกัน … ผู้จัดการไม่จำเป็นต้องเป็นคนลงมือทำงานเหล่านั้นเอง ไม่จำเป็นต้องรู้ในรายละเอียดยิบย่อยของงาน แค่ต้องเก่งเรื่องการกระจายงานและบริหารจัดการคิว บางคนเลือกที่จะแจกจ่ายงานไปตามลำดับของลูกทีม (Round Robin) โดยไม่ได้สนใจมากนักว่าแต่ละคนจะมีงานค้างอยู่ในมือมากแค่ไหน บางคนพิจารณาลึกลงไปอีกนิดด้วยการมอบหมายงานใหม่ให้กับคนที่คิวสั้นที่สุด (Least Connections) ก่อน บางคนที่เชี่ยวชาญมากหน่อยก็มีการชั่งน้ำหนักในแง่ความสำคัญความซับซ้อนของงานเพื่อเทียบกับความเชี่ยวชาญของลูกทีมแต่ละคนก่อนส่งงานไป

ต่างคนต่างมีเทคนิคจากง่ายไปถึงซับซ้อน แต่ … แล้วอะไรที่เป็นตัวแบ่งแยกระหว่างฮิวแมน โหลด บาลานเซอร์ที่ทำงานได้ทั่วไปกับทำงานได้ยอดเยี่ยมหละ?

กลับกลายเป็นว่าโหลด บาลานเซอร์ที่ยอดเยี่ยมนั้นรู้อย่างลึกซึ้งในรายละเอียดของงานแต่ละชิ้น เปรียบเหมือนว่าเคยมีประสบการณ์ตรงมาก่อน 👨🏽‍🔧

กลับกลายเป็นว่าโหลด บาลานเซอร์ที่ยอดเยี่ยมนั้นเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดก่อนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานแต่ละชิ้น เปรียบเหมือนว่ามันไม่เคยตกยุค 🕵🏻‍♀️

กลับกลายเป็นว่าโหลด บาลานเซอร์ที่ยอดเยี่ยมนั้นเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์จริงเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองในอนาคต เปรียบเหมือนว่ามันเป็นเจ้าของงานเสียเอง 👷🏼

… ใช่ ฮิวแมน โหลด บาลานเซอร์ที่ดีก็คือผู้จัดการที่ดีนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *