✋🏽 คนไม่ผิด?

อย่าเกลียดตัวคน … เกลียดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษรอบตัวพวกเขา

อย่าเกลียดตัวคน … เกลียดความกดดันที่กระตุ้นให้พวกเขาแสดงออกแบบนี้

อย่าเกลียดตัวคน … เกลียดกระบวนการทำงานที่ทำให้พวกเขาลืมความเป็นเพื่อนไป

อย่าเกลียดตัวคน … เกลียดวัฒนธรรมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงพวกเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือ

อย่าเกลียดตัวคน … เกลียดคำสั่งการที่ทำให้พวกเขาต้องมีพฤติกรรมแบบนั้น

อย่าเกลียดตัวคน … เกลียดความเหลาะแหละขององค์กรที่ทำให้พวกเขากลายเป็นคนเฉยชา

โดยพื้นฐานแล้วทุกคนเป็นคนดี โดยสัญชาตญาณแล้วทุกคนอยากเป็นทำดี โดยต้นกำเนิดแล้วทุกคนมีความสามารถที่จะทำดีและเป็นคนดีได้

มันติดที่ว่าบางคนไม่มีโอกาสได้ทำแบบนั้นเพราะสภาพแวดล้อมรอบข้างที่ไม่เอื้ออำนวย และเมื่อคนดีเจอระบบเลวๆ … ระบบจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ … สิ่งที่พวกเขาแสดงออกไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง มันเป็นกลไกการปกป้องตัวเองของพวกเขาเท่านั้น

เมื่อดึงพวกเขาออกมาจากสิ่งแย่ๆเหล่านั้น งาน ความกดดัน เป้าหมาย ผลตอบแทน คู่แข่ง และเรื่องการเมือง … ทุกคนคือคนที่มีจิตใจดีงาม ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ ทุกคนพร้อมจะพูดจากันด้วยมิตรภาพ … “เอาจริงๆเลยนะ ผมไม่อยากทำแบบนี้หรอก แต่ …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *