🪮 ใครมาก่อน?

เราเดินเข้าร้านตัดผม มีลูกค้าห้าคนนั่งรออยู่ในร้าน เราตั้งข้อสงสัยหรือไม่ว่าใครมาก่อนใครมาหลัง? — ไม่ … มันไม่จำเป็น

สิ่งที่เราทำคือจำหน้าห้าคนนั้นไว้ มันจะไม่ถึงคิวเราก่อนหน้าพวกเขาแน่นอน

สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือคอยดูว่าจะมีลูกค้าคนใหม่ที่เข้ามาหลังเราหรือไม่ มันจะต้องถึงคิวเราก่อนพวกเขาแน่นอน

แค่นั้น … ข้อมูลที่เราต้องการมีแค่นั้น เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครมาก่อนใครตราบใดที่พวกเขามาก่อนเรา เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครมาก่อนใครตราบใดที่พวกเขามาหลังเรา

แค่นั้น … อย่าไปเสียเวลาสนใจข้อมูลรายละเอียดที่มันทะลักทะล้นเข้ามาในชีวิตเราแต่ละวันให้มากนัก … ปล่อยๆไปบ้างก็ได้

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *