🤙🏾 สิ่งที่สเกลไม่ได้

เรารู้ว่าความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลและคุณภาพของทีมงาน บางทีมทำงานร่วมกันได้ดี บางทีมก็ไม่ค่อย … บางคนทำงานเก่ง อีกหลายคนก็ไม่ค่อย

ไม่มีอะไรแปลกเลยสักนิดถ้าทีมที่มีคนเก่งและทำงานร่วมกันได้ดีจะประสบความสำเร็จมากกว่าทีมธรรมดาทั่วๆไป … มันคงเป็นสัจธรรม

เรารู้อีกว่าทุกองค์กรอยากประสบความสำเร็จ ที่สำคัญเมื่อประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งครั้งพวกเขาอยากทำมันได้อีกเรื่อยๆจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่และเป็นแปด เพิ่มเป็นเท่าทวีคูณ … ไม่ใช่แค่คนคนเดียว ไม่ใช่แค่ทีมทีมเดียว แต่ต้องการขยายขนาดความสำเร็จออกไปทั่วทั้งองค์กร

พวกเขาอยากสเกลความสำเร็จ แต่ความสำเร็จมันสเกลได้จริงมั้ยหละ? อาจจะได้ ถ้าทำถูกวิธี

ลองมาดูวิธีผิดๆ กันก่อน

บางคนเริ่มต้นด้วยการสเกลกระบวนการทำงาน โปรเซสมันสเกลได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรอ?

น่าจะไม่ … การเริ่มต้นด้วยการสเกลกระบวนการทำงานเป็นเรื่องที่ผิด เพราะคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมต่อให้มีกระบวนการที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าคนปฏิบัติงานไม่พร้อมเดินไปด้วยกันก็จบข่าว

ถูกต้อง ทีมเราอาจจะอินกับกระบวนการ แต่นั่นคือปัจจัยเดียวที่สร้างความสำเร็จหรอ? ไม่มีทาง สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคนและทีม

ถึงมีคนพูดอยู่บ่อยๆว่า ถ้าอยากจะสเกลกระบวนการจริงๆ (ถ้าจำเป็นต้องสเกลจริงๆ) ให้กระจายคนที่อยู่ในทีมที่ประสบความสำเร็จและเข้าใจหลักการมันอย่างแท้จริงแล้วออกไป ให้เขาไปเป็นผู้นำทีมอื่นๆ ให้เขาไปเป็นคนส่งต่อส่วนผสมสำคัญที่มีผลต่อการสร้างความสำเร็จให้ส่วนอื่นในองค์กร

เขาบอกว่าอย่าสเกลกระบวนการ ให้สเกลคน … แนวทางนี้น่าจะช่วยเราสเกลความสำเร็จได้ ถ้าตั้งใจทำอย่างอดทน

แต่โชคร้ายหน่อยที่มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถแตกตัวได้แบบอะมีบ้า เราสเกลมนุษย์ไม่ได้เพราะความเป็นปัจเจกบุคคล เพราะความที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแค่ไม่เกินแปดชั่วโมงต่อวัน การขยายตัวแบบเท่าทวีคูณจึงไม่เกิดขึ้น

เราต้องมองหาอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าคน … มีด้วยหรอ? มีสิ มันคือบางอย่างที่ช่วยส่งเสริมและส่องแสงชี้ทางให้คนทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยกระบวนการที่ถูกต้องที่นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

มันคือการสเกลเชิงแนวคิดเชิงปรัชญาและเชิงนามธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสิ่งที่เป็นรูปธรรม

ในขณะที่เราสเกลกระบวนการไม่ได้ เราสเกลคนไม่ได้ … แต่เราสเกลวัตถุประสงค์ของการมีอยู่ขององค์กรเราได้ (Purpose) เราสเกลหลักการและความเชื่อที่องค์กรเรายึดถือได้ (Principle) และเราสเกลสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ (Environment)

ทั้งสามสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิต เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสรับรู้และส่งต่อได้อย่างเท่าทวีคูณ

  • การสเกลวัตถุประสงค์คือการสร้างและแบ่งปันเป้าหมายที่ชัดเจนขององค์กรนี้ให้ทุกคนได้รับทราบและยึดถือ
  • การสเกลหลักการและความเชื่อคือการสร้างแนวทางปฏิบัติงานในภาพกว้างที่เข้าใจง่ายและทำได้จริง
  • การสเกลสภาพแวดล้อมคือการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้ความสำเร็จครั้งที่สองสามสี่เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

ที่สำคัญ … ทั้งสามสิ่งนี้จะช่วยคัดเลือกคนที่เหมาะสมเข้ามาอยู่ในองค์กรช่วยให้คนเก่งขึ้น ช่วยให้คนทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสนับสนุนให้คนเป็นตัวกลางต่อยอดความสำเร็จให้ต่อเนื่องไปในอนาคต

การสเกลเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถึงจุดหนึ่งของธุรกิจหรือขององค์กร แต่การสเกลระดับลึกที่ลงรายละเอียดอย่างกระบวนการเป็นเรื่องยากและเป็นแนวทางที่ผิด เราต้องเชื่อในการสเกลในระดับภาพใหญ่อย่างวัตถุประสงค์ หลักการและความเชื่อ และสภาพแวดล้อมมากกว่า

เราต้องเชื่อว่าภาพใหญ่ทั้งสามเรื่องนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เมื่อมันสเกลไปแล้วมันจะอยู่กับเราได้นานและต่อให้กระบวนการปลีกย่อยจะถูกปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไง เราก็ยังมั่นใจได้ว่าเรายังเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *