🌈 ข้อมูลเพื่ออะไร?

ว่ากันว่า “ถ้าอยากบริหารจัดการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เราต้องเริ่มต้นด้วยการวัดผลสิ่งนั้นซะก่อน” … ก็เป็นเรื่องจริง แต่ถ้า …

 1. อยากเริ่มต้นเรคคอร์ดบั๊กที่เจอ … จำเป็นมั้ย?
 2. อยากเริ่มต้นแบ่งกลุ่มของบั๊กที่เจอให้ชัดเจนขึ้น … จำเป็นมั้ย?
 3. อยากเริ่มต้นแทรคสถานะของบั๊กแต่ละตัว … จำเป็นมั้ย?
 4. อยากเริ่มต้นหาและจำแนกสาเหตุของบั๊ก … จำเป็นมั้ย?
 5. อยากเริ่มต้นหาตัวการที่สร้างบั๊กว่าคือใคร … จำเป็นมั้ย?
 6. อยากเริ่มต้นจับเวลาตั้งแต่วันที่เรคคอร์ดถึงวันที่แก้บั๊กเรียบร้อย … จำเป็นมั้ย?
 7. อยากเริ่มต้นคำนวณหาประสิทธิภาพของการเทสของทีมเรา … จำเป็นมั้ย?
 8. อื่นๆอีกมากมาย

ลองดูอีกตัวอย่างหนึ่ง

 1. อยากเริ่มต้นวางแผนโปรเจกต์แบบลงรายละเอียดยิบๆ … จำเป็นมั้ย?
 2. อยากเริ่มต้นเก็บข้อมูลว่าแต่ละคนทำงานอะไรในแต่ละวัน … จำเป็นมั้ย?
 3. อยากเริ่มต้นเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างแผนและความจริง … จำเป็นมั้ย?
 4. อยากเริ่มต้นเปรียบเทียบความเร็วในการทำงานระหว่างคน … จำเป็นมั้ย?
 5. อยากเริ่มต้นเปรียบเทียบความเร็วในการทำงานระหว่างทีม … จำเป็นมั้ย?
 6. อื่นๆอีกมากมาย

จำเป็นมั้ย? … คำตอบมันขึ้นอยู่กับว่า

ถ้าคุณได้ข้อมูลมาแล้ว … คุณจะทำอะไรกับมัน? คุณจะเทคแอคชั่นอะไรหรือไม่?

เมื่อรู้แล้วว่าสาเหตุของบั๊กส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะการจัดการความผิดพลาดของระบบ ที่ไม่ดีพอ — แล้วยังไง? คุณจะแผนที่จะเทคแอคชั่นยังไงบ้าง?

ถ้าไม่มีแผน ถ้าไม่คิดจะเทคแอคชั่นอะไร … แล้วจะวัดผลเรื่องพวกนั้นไปให้เสียเวลาเสียพลังงานทำไม?

การเก็บข้อมูลและวัดผลจะมีประโยชน์ได้มากเท่าที่เราลงมือทำอะไรบางอย่างต่อจากนั้นเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *