🧤 ความพยายาม

  • พยายามสร้างสรรค์แต่อย่าให้ซับซ้อนเกินไป
  • พยายามอดทนแต่อย่าเฉื่อยชา
  • พยายามเข้าใจแต่อย่าปล่อยปละละเลย
  • พยายามให้สวยงามแต่อย่าลืมคำว่าวิทยาศาสตร์
  • พยายามทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่อย่าลืมความต่ำต้อยของตัวเอง
  • พยายามคิดถึงผู้ใช้ให้มากแต่อย่าลืมทีมงานที่ทุ่มเท
  • พยายามเดินหน้าแต่อย่ากลัวที่จะต้องถอยหลังบ้าง
  • พยายามให้ดีที่สุดแต่อย่าตั้งความหวังให้มากเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *