🧶 เลือกทำก่อน

การจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวัน … ควรพิจารณาจากอะไร?

มานั่งนึกย้อนหลังถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของในเรื่องนี้แล้วพบว่า … เราควรเลือกทำงานที่มีคนอื่นรออยู่ก่อนเป็นอันดับแรกเสมอ — แค่รู้สึกว่าถ้ามีคนรออยู่แปลว่ามันคงสำคัญ

เลือกทำงานที่ต้องส่งต่อให้คนอื่น เลือกทำงานที่ให้สัญญากับคนอื่นไว้ว่าจะส่งให้ เลือกทำงานที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นก่อน

ไม่ใช่แค่คนในทีมแต่หมายถึงทุกคนที่เราติดต่อและทำงานด้วย ลูกค้า พาร์ทเนอร์ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม

ช่วงเช้าของเราส่วนใหญ่ถ้าจะหมดไปกับงานประเภทนี้ เพื่อลดความเป็นคอขวดของตัวเองต่องานของคนอื่น เพื่อช่วงบ่ายจะได้มีเวลาโฟกัสในงานของตัวเองอย่างเต็มที่

ใครที่แบบนี้มานานแล้วก็น่าจะทำต่อไป … มันช่วยให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่เป็นส่วนหน่ึงที่ทำให้งานที่คนอื่นรออยู่เดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *