🎯 กำไรและการอยู่รอด

จากเดิมที่เคยคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยทุกวิถีทาง ตอนนี้การตั้งคำถามแบบนี้อาจจะน่าสนใจกว่า

  1. ทำอย่างไรที่จะได้ลูกค้ารายแรกซึ่งสร้างรายได้ให้เรามากพอที่จะอยู่ได้
  2. ทำอย่างไรที่จะได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่ทำงาน
  3. ทำอย่างไรที่จะมีค่าใช้จ่ายตายตัวให้น้อยที่สุด
  4. ทำอย่างไรที่จะทำโปรดักท์หรือซอฟต์แวร์ให้น้อยที่สุด
  5. ทำอย่างไรที่จะได้กำไรสุทธิให้มากที่สุด

คำถามเหล่านี้คือการนำองค์กรเข้าสู่ความพอเพียงที่เน้นผลกำไรมากกว่าการเติบโตแบบขาดทุน

เงินสดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในธุรกิจทุกรูปแบบ การสร้างกำไรให้ได้ตั้งแต่วันแรกด้วยลูกค้ารายเดียวที่ทำให้บริษัทอยู่รอดไปในระยะยาวคือความท้าทายที่ดีมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *