🎗️ ความศรัทธา

เราศรัทธาในเรื่องอะไร … 

หนึ่ง — เราศรัทธาในโปรดักท์ของตัวเอง เชื่อว่ามันดี เชื่อว่ามันแก้ปัญหาได้จริง เชื่อว่ามันถูกคิดและพัฒนามาด้วยความรักและใส่ใจเท่าที่จะทำได้

ถ้าลูกค้ารายนี้ไม่ซื้อก็ช่างเขา เราไปขายคนอื่นได้

สอง — เราศรัทธาในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของตัวเองและทีมงาน เราเชื่อมั่นว่ามันดี เราเชื่อมั่นว่ามันคืออนาคตที่ดีขึ้นและเป็นไปได้ด้วยฝีมือคนไทย

ถ้าโปรดักท์ที่ทำมามันไม่ใช่ ไม่ตรงใจคนซื้อ ไม่ตอบโจทย์ตลาด ไม่เป็นไร เราสร้างใหม่ได้ โปรดักท์ที่ดีกว่าเดิม ที่จะช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายของเราได้เร็วกว่าเดิม

สาม — เราเชื่อมั่นในทีมงานมาก พวกเขาพึ่งพาได้ พวกเขาจิตใจดี พวกเขามีความเป็นมืออาชีพ พวกเขามีแนวทางเหมือนกับเรา

ถ้าโปรดักท์เราพลาด ถ้าวิสัยทัศน์เราผิด ไม่เป็นไร เราเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นได้ด้วยทีมงานที่เชื่อใจกัน

สี่ — เราศรัทธาในตัวเอง ในเกือบทุกช่วงเวลาของชีวิต เราเชื่อมั่นในตัวเองตลอดมา มีบ้างที่ไขว้เขว้ มีบ้างที่ถดถอย แต่ไม่นานมันก็กลับมา ความเชื่อที่ผลักดันให้เราสู้ในทุกๆวันนี้

หลักยึดสุดท้ายที่มั่นคงที่สุดของเราก็คือตัวเองและสิ่งนี้คือความศรัทธาสูงสุดที่เรามี ไม่ว่าฟีเจอร์จะแป๊ก โปรดักท์จะเฟลล์ วิสัยทัศน์และเป้าหมายจะพลาดเป้า ทีมงานจะจากเราไปตามกาลเวลาด้วยสัจธรรม เรายังเหลือตัวเองอยู่ … นี่คือความแข็งแกร่งที่สุดที่เราจะสร้างให้ตัวเองได้ ด้วยความศรัทธาที่ตัวเองมีต่อตัวเอง

วันนี้ล้มเหลว พรุ่งนี้คือโอกาสแก้ตัว เราจะทำแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราศรัทธาในตัวเองอย่างแรงกล้าเท่านั้น 🔥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *