🐚 หาความเหมาะสม

อะไรที่เหมาะกับเรา (และทีมของเรา)

  1. ทำงานตามใจ ด้วยจินตนาการและวิสัยทัศน์ของตัวเอง ทำสิ่งที่เราฝันไว้ว่าอยากทำ หวังไว้ว่าอยากเห็น ทำด้วยความมั่นใจโดยไม่สนเสียงวิจารณ์
  2. ทำงานตามที่คนอื่นอยากเห็น สิ่งที่ตลาดเรียกร้อง แก้ปัญหาให้คนจริงๆ ทำด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบเสียงตอบรับ ทำอย่างมีกลยุทธ์ ตั้งราคาที่เหมาะสม
  3. ทำตัวให้ยุ่ง หยิบงานของคนอื่นที่ทำไว้ก่อนหน้าแล้วทำให้มันดีขึ้นอย่างละนิดละหน่อย และตั้งราคาให้ต่ำกว่าราคาตลาดสักนิด

ไม่มีอะไรผิด ทั้งสามวิธีน่านับถือในตัวมันเอง ทั้งสามวิธีสร้างรายได้ให้ตัวเองได้

ปัญหาคือเราต้องเลือก เพราะมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะใช้ทั้งสามแนวทางในการทำงานเดียวกันในเวลาเดียวกันให้กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *