🏉 แข่งสนามไหน?

ที่ไหนสำคัญกว่าอะไรและอย่างไร

ในโลกของธุรกิจ

คำว่าที่ไหนคือ … เราจะเล่นที่ไหน เราจะแข่งขันที่ไหน

ที่ไหนคือ กลุ่มไหน ตลาดไหน ซอกหลืบไหน มุมไหน

คำตอบของที่ไหนคือการกลั่นกรองความคิดและการทำการบ้านอย่างหนักเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ในอนาคต จุดแข็ง จุดอ่อน เป้าหมาย และความต้องการขององค์กรแล้วจึงปักหมุดลงไป

เราต้องการเล่นในกรุงเทพ กับผู้ชายอายุ 23–29 ปีที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนสายอาชีพจากโปรแกรมเมอร์มาเป็นเกมเมอร์

ที่ไหนคือการกำหนดกลยุทธ์ระดับสูงสุด

จากนั้นค่อยมาว่ากันเรื่อง … อะไร … เราจะเล่นด้วยอะไร เครื่องมือ (โปรดักท์) แบบไหน อาวุธ (เซอร์วิส) แบบไหน

แล้วสุดท้ายค่อยมาคุยกันเรื่องอย่างไร แผนในเกมจะเป็นอย่างไร รุก รับ เล่นเพื่อยืดเวลา เล่นเพื่อฆ่าให้ตาย เล่นเพื่อหวังผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว เล่นเพื่อเอาใจแฟนๆ

ที่ไหน อะไร อย่างไร … หลักการสร้างกลยุทธ์ที่ดีมักมีสามสิ่งนี้ … และต้องเรียงลำดับตามนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *