🔌 แปลงร่าง

  • จากเลือกทำงานให้บริษัทใหญ่ …​ เป็นรับงานขนาดเล็กแต่น่าสนใจ
  • จากคิดราคาแพงครั้งเดียว …​ เป็นราคาเช่าแบบรายเดือน
  • จากการมองหาพาร์ทเนอร์ผู้ทรงอำนาจ … เป็นเลือกคบคนที่ตัวโตพอๆกับเรา
  • จากทำงานหนักเพื่อเป้าหมายที่สูงส่ง … เป็นทำงานด้วยทางสายกลางกับเป้าหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • จากเทคโนโลยีเดิมแต่หากินง่าย … เป็นของใหม่ที่ยากแต่ท้าทายความสามารถ
  • จากเร็วและเร่ง … เป็นช้าแต่ชัวร์
  • จากเงินทุนจากนายทุนมืออาชีพ … เป็นนายทุนมือสมัครเล่นแต่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ระยะยาวของเรา

บางทีที่หลายๆเรื่องมันล้มเหลว …​ มันอาจจะมาจากเรามองผิดมุม ทำผิดด้าน เชื่อผิดเรื่อง

เปลี่ยนจากสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นบ้าง … อะไรๆน่าจะดีขึ้นได้บ้างเหมือนกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *