🪶 เงินกับอิสระ

ระหว่างเงินกับอิสระ?

เมื่อเช้าเรามองว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเงิน … เพราะเงินนำมาซึ่งอิสระ

ก็จริง … ถ้าไม่มีเงินก็คงทำอะไรตามใจมากไม่ได้

แต่มันก็ไม่จริงในอีกแง่มุมหนึ่ง ถ้าเงินที่มีนั้นนำมาซึ่งภาระรับผิดชอบที่เราเลือกไม่ได้

เงินจากคนอื่น เงินที่ต้องชดใช้คืน (ในหลายๆรูปแบบ) เงินที่ต้องยอมแลกมาซึ่งอำนาจเด็ดขาด

ผ่านมาถึงตอนบ่าย … เรากลับมองว่าอิสระต่างหากที่จำเป็นกว่า เงินน้อยแต่อิสระมากคือทางเลือกที่เราควรพุ่งเป้าไปหา

เพราะอิสระจะช่วยเปิดโอกาสให้เราหาเงินได้มากขึ้นในแนวทางของตัวเอง แนวทางที่เรามีความสุขที่จะทำ ในเงื่อนไขของเรา ในตารางเวลาของเรา และในจุดหมายปลายทางที่เราเลือกเอง

ธุรกิจต้องการเงิน — ใช่ ถูกต้องที่สุด

แต่อย่าทำธุรกิจโดยมองเงินเป็นปลายทาง … เราต้องทำเพื่ออิสระที่จะคิด สร้าง และพัฒนาสิ่งต่างๆที่จะสร้างเงินให้เราอย่างยั่งยืน

ทำไมการมีเงินเยอะไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขในชีวิตประจำวันเสมอไป? ก็เพราะถ้าเงินนั้นลดทอนความเป็นอิสระของเราไปนั่นแหละ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *