🪙 เวลาและเงิน

ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ — เมื่อเรามีเวลา เราจะมี(โอกาสสร้าง)เงินมากขึ้น แต่การที่จะได้มาซึ่งเวลาเราต้องมีเงินในกระเป๋าซะก่อน … ปัญหาไก่กับไข่

เราต้องการรายได้ที่มั่นคงระดับหนึ่งเพื่อการอยู่รอด ในขณะเดียวกันเราก็ต้องการเวลาที่มากเพียงพอในการสร้างธุรกิจเพื่ออนาคต

งานที่สร้างรายได้คืองานที่น่าเบื่อ คืองานที่เริ่ม 8.00 เลิก 18.00 คืองานที่เป็นได้แค่เรื่องของปัจจุบัน และคืองานที่กินเวลาส่วนใหญ่ของเราไป

งานที่สร้างอนาคตคืองานที่น่าตื่นเต้น คืองานที่เราพร้อมใช้เวลาในวันหยุดไปกับมัน คืองานที่ทำเพื่อความยั่งยืน แต่มันเป็นงานที่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้แบบปัจจุบันทันด่วน

คำถามที่หนึ่งคือ “ระหว่างเวลาและเงินอะไรสำคัญกว่ากัน?” — คำตอบคือ “ไม่มีอะไรสำคัญกว่ากันเพราะมันสำคัญทั้งคู่ เราไม่สามารถเลือกด้านใดด้านหนึ่งโดยละทิ้งอีกด้านหนึ่งได้”

คำถามที่สองคือ “อะไรซื้อเวลาได้?” — คำตอบคือ “เงิน … แต่การจะมีเงินก็ต้องมีเวลาซะก่อน”

เพราะฉะนั้นเราต้องหาทางหาเงินให้ได้เร็วที่สุดด้วยการใช้เวลาที่มีอยู่น้อยนิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  1. คิดให้ง่าย
  2. ทำให้น้อย
  3. วางแผนระยะสั้น
  4. เน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้
  5. อย่าดูถูกเงินก้อนเล็กๆ
  6. และค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อเวลาและเงินทุนมีจำกัด … นี่คือทางรอดทางเดียวที่พอจะเป็นไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *