👆🏼 ขยาย

ขยายขนาดความคิด แต่อย่าเพิ่งรีบขยายขนาดทีม

ขยายวิชาความรู้ แต่อย่าเพิ่งรีบขยายกระบวนการที่ตายตัว

ขยายประสบการณ์ แต่อย่าเพิ่งรีบขยายจำนวนโปรดักท์

ขยายชื่อเสียง แต่อย่าเพิ่งรีบขยายเงินลงทุน

ขยายความประทับใจ แต่อย่าเพิ่งรีบขยายขนาดฐานลูกค้า

ขยายความจริงใจ แต่อย่าเพิ่งรีบขยายการเอ้าท์ซอร์ส

ขยายความเป็นมิตร แต่อย่าเพิ่งรีบขยายคำมั่นสัญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *