📮 อย่าหาลูกค้า

แต่จงหาคนที่ยังไม่ใช่ลูกค้า

เพราะคนกลุ่มนี้มีมากมายและมักจะมากกว่าคนที่เป็นลูกค้าเราอยู่แล้ว

เพราะคนกลุ่มนี้จะช่วยสร้างกรอบความคิดใหม่ให้เรามองข้ามการแข่งขันอันดุเดือนเพื่อแย่งลูกค้าจำนวนหยิบมือของผู้เล่นมากหน้าหลายตาในอุตสาหกรรม

ในขณะที่คนอื่นหาลูกค้ากลุ่มเดิมกลุ่มเดียวกันด้วยข้อเสนอใกล้เคียงกัน ด้วยกลยุทธ์ที่ลอกแบบกันไปลอกแบบกันมา

เราเดินออกห่างเพื่อสร้างตลาดใหม่ในพื้นที่ที่เปิดกว้างกับโอกาสอันมากมาย

วันนี้คนที่ไม่ใช่ลูกค้าสำคัญกว่าลูกค้าไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *