🧠 ขอบเขตความคิด

บางทีเราก็ต้องเข้าใจตัวเองให้ถ่องแท้ว่า … เรามีข้อเสียมากมาย

วิธีการที่เราเลือกจัดการกับปัญหานั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป

ไม่ใช่ว่าเราเสียงดัง (ตำแหน่งใหญ่ที่สุด) ในห้องประชุมแปลว่าเราคือคนที่คิดและตัดสินใจได้ถูกต้องตลอดเวลา

การพัฒนาของทีมซึ่งหมายถึงการพัฒนาขององค์กรไม่เคยเกิดขึ้นได้จากคนที่เป็นฮีโร่เพียงคนเดียว ยิ่งยึดติดกับความเชื่อของตัวเองมากเท่าไรเรายิ่งเสี่ยงมากขึ้นเท่านั้น

ยิ่งแกล้งมองข้ามข้อจำกัดทางความคิดของตัวเองมากเท่าไรการพัฒนาและประสิทธิภาพจะตกต่ำลงมากเท่านั้น

ถ้ามองเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง … เป็นไปได้ว่าเราต้องถอยออกมาเพื่อให้คนอื่นเป็นผู้นำในเวลาที่จำเป็น หลายครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะยกอำนาจการตัดสินใจไปให้คนในทีม

ใช่ มันขัดกับความรู้สึกของเรา … ก็นั่นแหละข้อจำกัดทางความคิด แต่ถ้ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ น่าลอง และน่าจะสร้างประโยชน์ให้ทีมได้มากกว่า … เราต้องยอมรับและสนับสนุนการตัดสินใจของคนอื่น

ผู้นำไม่ได้แปลว่าผู้ออกคำสั่ง ผู้นำคือคนที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือให้คนอื่นทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพของตัวเอง ซึ่งในหลายครั้งนั่นหมายถึงการทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี 👶🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *