👆🏼 เลือกได้หนึ่ง

ถ้าเรา …

  • เลือกทำได้งานเดียว
  • เลือกโทรได้ครั้งเดียว
  • เลือกแชร์ได้อย่างเดียว
  • เลือกดูได้เรื่องเดียว
  • เลือกซื้อได้ชิ้นเดียว
  • เลือกเชียร์ได้ทีมเดียว
  • เลือกขายได้สิ่งเดียว
  • เลือกเอาใจได้คนเดียว

ถ้าเราทำมันได้แค่ 1 ครั้งต่อวัน หลายสิ่งหลายอย่างคงเปลี่ยนไปมาก

ยุคที่โลกก้าวไปไกล เราได้ความสะดวกสบายและเราก็มองอะไรหลายอย่างเป็นของตาย

เรามีทางเลือกมากมายและเราก็ใช้มันอย่างสิ้นเปลือง

“ไม่เป็นไร ทำใหม่ แก้ใหม่ แก้ตัว ได้ไม่จำกัด” — เราคิดแบบนี้

แต่หลายครั้งหลายครา … คุณภาพเกิดจากข้อจำกัด — เงินทุน เวลา โอกาส ถ้ามีน้อยอาจจะยิ่งส่งผลดี

เมื่อเราไม่มองเรื่องทั่วไปที่เรามีเหลือล้นว่าเป็นของตาย

เมื่อเราใส่ใจเลือกเหมือนว่าเรามีสิ่งเหล่านั้นอย่างจำกัด

เมื่อเราใช้มันอย่างประหยัดและรู้คุณค่า … ผลงานชั้นดีจะเกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *