👄 ทักษะการเล่าเรื่อง

หรือมันไม่ใช่เพราะว่าโปรดักท์เราแย่กว่าหรือแข่งขันในตลาดไม่ได้

มันอาจจะเป็นเพราะเราเล่าเรื่องที่น่าฟังกว่าไม่ได้

แอปเปิ้ลมีสินค้าที่ดี (ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด) แต่พวกเขามักจะเล่าเรื่องที่ดีที่สุดเสมอ

ผู้ซื้อผู้บริโภคคาดหวังเรื่องราวที่น่าสนใจเบื้องหลังสินค้าและบริการทุกอย่าง เรื่องที่พ้องกับตัวตนของพวกเขา เรื่องที่เข้าถึงความต้องการเบื้องลึก เรื่องที่ฟังแล้วอยากบอกต่อ เรื่องที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ลึกซึ้งไปถึงเรื่องทางจิตวิทยา

มีผู้ซื้อจำนวนมาก (มากจริงๆ) ที่รู้สึกว่าการได้ถืออุปกรณ์แอปเปิ้ลในมือแล้วมันให้ความรู้สึกสูงส่ง รู้สึกถึงสถานะทางสังคมที่ถูกยกระดับขึ้น

นี่ไม่ใช่ผลจากโปรดักท์ที่ดีแต่เป็นการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยม

ปัญหาทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากโปรดักท์เสมอไป … ลองแก้ไขที่การเล่าเรื่องดูบ้าง อะไรๆจะดีขึ้นเยอะแบบน่าประหลาดใจ 🙌🏼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *