🎤 การอ่านกับการนำเสนอ

กฎข้อแรกของการนำเสนอคือการยืนอยู่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม ไม่ใช่ยืนอยู่ด้านหลังแต่ต้องหันหลังให้เครื่องคอมพิวเตอร์

กฎข้อสองของการนำเสนอ (พรีเซ้นท์ — Present) คือต้องเล่าเรื่อง (เทลล์ — Tell) และต้องไม่อ่าน (รี๊ด — Read) … ไม่อ่านโน๊ต ไม่อ่านสไลด์ ไม่อ่านตามคำบอก

กฎข้อสามของการนำเสนอคือต้องทำให้ผู้ฟังนั้นได้โอกาสฟังในสิ่งที่เราเล่ามากกว่าอ่านในสิ่งที่พวกเขาเห็นบนสไลด์

กฎข้อสี่ของการนำเสนอคือต้องมีการสอดแทรกข้อสรุปและความคิดเห็นส่วนตัวลงไป ข้อมูลที่จำเป็นและส่งผลต่อความเข้าใจโดยรวมของผู้ฟัง

กฎข้อห้าของการนำเสนอคือต้องทิ้งประเด็นไว้เพื่อให้ผู้ฟังได้เก็บไปคิดต่อยอด ไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในปัจจุบันหรืออนาคต

กฎข้อหกของการนำเสนอคือเรามีเวลาแค่ห้านาทีถ้าเรานำเสนอได้แย่ และเรามีเวลาเป็นชั่วโมงถ้าเรานำเสนอได้เยี่ยม ระยะเวลาที่จะดึงความสนใจของผู้ฟังนั้นไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้นำเสนอล้วนๆ

เพราะเราคาดหวังความเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นกับผู้ฟังหลังจากการนำเสนอของเรา เช่น ซื้อสินค้า โหวตให้ ร่วมลงทุน สนับสนุนโครงการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และอื่นๆ เราจึงต้องทำให้มันน่าสนใจ มีประเด็นชัดเจน และสร้างผลกระทบในเชิงบวก การทำตามกฎหกข้อนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ 👏🏻👏🏼👏🏽

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *