🙊 การสื่อสาร

มีหนึ่งเรื่องที่เราในฐานะผู้นำต้องทำอย่างไม่มีวันสิ้นสุด นั่นคือการสื่อสาร ไม่ว่าจะในรูปแบบของการพูดหรือเขียน

  • เราต้องสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายสูงสุดให้ทีมงานเข้าใจ 👂🏼
  • เราต้องสื่อสารความน่าสนใจในงานนี้ให้นักลงทุนรับฟัง 💰
  • เราต้องสื่อสารความเป็นไปได้ในอนาคตให้ลูกค้าและผู้ใช้ 👩🏼‍💼
  • เราต้องสื่อสารแนวทางการทำธุรกิจของเราให้พาร์ทเนอร์ 🤝
  • เราต้องสื่อสารจุดยืนและหลักการที่เรายึดมั่นให้สังคม 🙏🏽

เรื่องพวกนี้ไม่มีวันจบ เรื่องพวกนี้ไม่มีใครทำได้ดีกว่าเรา — ผู้นำสูงสุด

เรื่องเหล่านี้ถูกละเลยไม่ได้ และเรื่องเหล่านี้ต้องการการฝึกฝนเพื่อจะทำให้ได้ดี

ทักษะการสื่อสาร … มันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์และทุกนาทีที่เราลงทุนกับมัน

ทักษะการสื่อสาร … ยิ่งใช้ยิ่งเก่ง และมันจะเป็นจุดเด่นของเราแบบหาคนแทนไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *