✍🏼 ความคาดหวังสูงส่ง

ทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานที่มีความคาดหวังที่สูงขึ้น จากเพื่อนที่นั่งข้างๆ จากหัวหน้า จากเจ้าของบริษัท และอื่นๆลดหลั่นเป็นชั้นกันลงมา … บางครั้งมันเป็นความกดดันแต่หลายครั้งมันก็เป็นข้อดีที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งฝีมือ ความคิด ความรู้ และทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

มีความคาดหวังประเภทหนึ่งที่เป็นผลเสียที่ทำอันตรายมากกว่าสร้างคุณค่า นั่นคือความคาดหวังที่มาพร้อมกับความเร่งรีบและรวดเร็ว … เมื่อใครบางคนต้องการผลลัพธ์ภายในเวลาที่จำกัดและไม่อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง

ความคาดหวังประเภทนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับคุณภาพของงาน ความลึกซึ้ง ความละเอียด ความปราณีต การลองผิดลองถูก ความพยายามค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด … อาจจะหายไปเพราะเวลาที่มีเพียงน้อยนิด

แบบนี้เราจะพูดอย่างภูมิใจได้อย่างไรว่า “งานของเราดีเพียงพอกับความคาดหวังที่เราตั้งไว้”

เพราะความคาดหวังคือคุณภาพมากกว่าการทำเสร็จเร็ว การสร้างสมดุลของสองปัจจัยนี้จึงสำคัญอย่างยิ่งกับทุกๆงานทุกๆโปรเจกต์ที่เรามีส่วนร่วม ไม่ว่าเราจะเป็นคนออกคำสั่งหรือคนทำตาม … เราควรต้องช่วยกันดูแลงานให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมตลอดเวลา ⚖️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *