✍🏼 เรามีลูกค้าแบบไหน? - ไคลเอ้นท์หรือคัสตอมเม่อร์

เราตามหาลูกค้า — ไคลเอ้นท์ หรือเรามีลูกค้า — คัสตอมเม่อร์?

เรามีลูกค้า — ไคลเอ้นท์ หรือเรามีลูกค้า — คัสตอมเม่อร์? 🤷🏽‍♂️

ลูกค้า — ไคลเอ้นท์คือกลุ่มคนหรือองค์กรที่ต้องการจ้างหรือจ้างให้เราแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจงบางอย่างให้ คือกลุ่มคนที่มีตัวตน กลุ่มคนที่เราใกล้ชิดด้วย กลุ่มคนที่กำหนดทิศทางของงานหรือสินค้าที่เรากำลังทำอยู่ได้

ลูกค้า — คัสตอมเม่อร์คือกลุ่มคนหรือองค์กรที่สนใจซื้อหรือซื้อสินค้าหรือบริการที่เราสร้างขึ้นมาแล้ว พวกเขาคือใคร? เราอาจจะรู้หรือไม่รู้จักไม่เคยพบหน้าเป็นการส่วนตัว ไม่มีอำนาจในการสั่งให้เราทำหรือไม่ทำอะไรแต่เขามีอำนาจในการเลือกใช้หรือไม่ใช้สินค้าและบริการของเรา

มันมีความแตกต่างกันอยู่ระหว่างลูกค้าสองกลุ่มนี้ เรากำลังทำงานกับใครกลุ่มไหน?

บริษัทผมทำงานกับลูกค้า — ไคลเอ้นท์ด้วยความเชื่อมั่นว่าหนึ่งไคลเอ้นท์จะนำมาซึ่งสิบคัสตอมเม่อร์ในอนาคต … เพราะปัญหาที่ผมกำลังหาทางแก้ไขอยู่ตอนนี้เป็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับองค์กรและธุรกิจประเภทหนึ่ง สิ่งที่พวกผมกำลังทำจึงไม่ใช่แมส (Mass) ในระดับคอนซูมเมอร์ (อีกประเภทของ “ลูกค้า”) และไม่ใช่ซุปเปอร์นิช (Niche) … นั่นคือแนวทางที่ผมเลือก

มันไม่ผิดเช่นกันถ้าใครจะเริ่มต้นที่การตามล่าหาคัสตอมเม่อร์ก่อน สร้างสินค้าหรือบริการแบบมาตรฐานก่อนลงลึกในรายละเอียดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละไคลเอ้นท์ … คัสตอมไมเซชั่น (Customization) นั่นเอง

ไม่ว่าแนวไหน เราต้องเข้าใจก่อนว่าไคลเอ้นท์กับคัสตอมเม่อร์ไม่เหมือนกันทำให้กลยุทธ์ในการจัดการและการดูแลคนสองกลุ่มนี้ก็แตกต่างกันตามไปด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *