Vision

☔️ เหลือแต่ปัญหายากๆ

สัจธรรมคือการแก้ไขปัญหายากไม่เคยเป็นเรื่องง่าย เรื่องที่ทำได้อย่างทันทีทันใด หรือแม้แต่เรื่องที่เราจะคาดหวังความสำเร็จให้เป็นไปตามแผนได้ ☂️

🙆🏼 ก็เป็นแบบนี้

ในมุมหนึ่งเราเหมือนเป็นคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมปรับตัว แต่มุมที่ชัดเจนกว่าคือเรารู้จักตัวเองและมีจุดยืนที่ค่อนข้างแน่นอน 🥾

⛰ ฉากจบ

น้อยครั้งที่พล๊อตเรื่องจะอยู่ที่ปลายทาง ทุกครั้งพล๊อตเรื่องคือการเดินทาง ความสนุกและประสบการณ์นั้นถูกสร้างจากพล๊อตเรื่อง 🦋

✨ ตัวฉันในอนาคต

เพราะพวกเขารู้ว่าหน้าตาของลูกค้าในอนาคตเป็นอย่างไร พวกเขาจึงรู้ดีว่าวันนี้และอนาคตพวกเขาเองต้องเป็นอย่างไรด้วยนั่นเอง 👏🏼

✊🏼 จากนั้นแล้ว …

นี่คือเรื่องสำคัญเวลาเราคิดฟีเจอร์ เวลาเราวางแนวทางให้โปรดักท์โดยรวม ไม่ใช่แค่ทำเสร็จแล้วเสร็จไป ไม่ใช่แค่ส่งมอบแล้วจบไป 👦🏻

🚫 ห้ามทำตาม

เราต้องแค่รับฟังแต่ไม่ยอมให้ใครมาจูงจมูกเดินไปซ้ายไปขวา เราต้องตั้งคำถามในทุกเรื่องว่าทำไมต้องทำแบบนี้ ไม่ทำแบบนี้ได้มั้ย? 😌

😌 สเปคสั่งมา

“นี่ไง เราทำตามสเปคแล้ว แค่นี้พอแล้ว” - แนวคิดเบื้องหลังในสมองของทุกคนเป็นแบบนี้ งานที่ทำแล้วรู้สึกภูมิใจจึงไม่ค่อยเกิดจากสเปค 😏