Vision

🦫 ความกล้าหาญ

ระยะยาวจะมีแรงต้านมากมาย ระยะยาวจะขาดแคลนผู้สนับสนุนยาก ระยะยาวจะต้องเผชิญหน้ากับทุกแรงดึงดูดที่จะเปลี่ยนให้เรามาคิดระยะสั้น 📏

🍄 ผู้เป็นอิสระ

ฉันเป็นอิสระเมื่อฉันต้องการทำมากกว่านี้เพื่อคนอื่น เพื่อประเทศของฉัน และเพื่อโลกใบนี้ 🌏

🖼️ อะไรหายไปจากภาพ

บางอย่างที่ทำงานได้ดีอยู่ไม่ได้แปลว่ามันดีที่สุด การมองหาจุดที่ขาดหายไปเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานสมัยใหม่ 🎩

🫤 ลูกค้าไม่ปลื้ม

เพราะหลายครั้งคนทั่วไปไม่เข้าใจความต้องการของตัวเอง บางครั้งตัวเราตั้งคำถามไม่ดีพอ และบางครั้ง … พวกเขายังมีความจริงที่ยังค้างอยู่ในใจ 😬

☁️ เพื่ออิสระ

ความยั่งยืนไม่ได้ถูกวัดด้วยเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารแต่มันรวมถึงอิสระและความรู้สึกเติมเต็มในชีวิตที่ซื้อไม่ได้ง่ายๆด้วยเงิน 😇

🔐 เงื่อนไข

การวิเคราะห์ว่าความผิดพลาดมันมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้ เราจะเก่งขึ้นในการมองสถานการณ์และสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมกับตัวเองขึ้นมาได้ 🔒

🌏 เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่

มันเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่มากกว่าแค่ตัวเองแค่บริษัทของตัวเองแต่การกระทำทุกอย่างของเราส่งผลโดยตรงต่อความเป็นไปของอุตสาหกรรมที่เราอยู่ ⚡️

🙅🏼‍♂️ ความสามารถในการปฏิเสธ

ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องจำนวนเงินในบัญชีธนาคารเพียงอย่างเดียว ความยั่งยืนหมายถึงความมีอิสระและความรู้สึกเติมเต็มที่เงินหาซื้อไม่ได้ 🙋🏻‍♀️

🤟🏽 วางแผนสามแบบ

สัดส่วนเปลี่ยนแปลงได้และจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา สิ่งสำคัญคืออย่าลืมว่าเรามีแผนในฝันอยู่ 👏🏼