Success

🤌🏼 เข้าใกล้

“ใกล้แล้ว” แปลว่า เราจะมองคำนี้ในแง่ดีก็ได้ “ใกล้แล้ว” แปลว่า หรือเราจะมองมันไปในทางลบก็ได้เช่นกัน 🫲🏼

🎒 อะไรมาก่อน?

ถ้าอยากประสบความสำเร็จเราต้องหัดประสบความสำเร็จ ดูเหมือนเป็นคำแนะนำแบบกำปั้นทุบดินแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆ 💼

🥉 ความพ่ายแพ้

ถ้าชนะไม่ได้ในวันนี้ … จงเป็นผู้แพ้ จงอยู่ในลำดับที่สอง มันดีกว่าการไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวมากมายนัก 🎗️

🏉 ดีกว่าเมื่อวาน

เมื่อวันนี้ยังไม่สายเกินไปในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า จุดเริ่มต้นคือขอให้คิดได้ก่อนเท่านั้น 🥊

🍋 เหตุผลแห่งความใส่ใจ

“ไม่มีใครใส่ใจเลยในที่แห่งนี้” คำถามเดียวที่เกิดขึ้นกับฉันคือ “ถ้าไม่มีใครแคร์ แล้วทำไมฉันต้องแคร์?” 🍉

🪐 ความกลัว

เราควรต้องทำในสิ่งที่สเกลไม่ได้ง่ายๆเพราะมันจะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่น และเราควรต้องกังวลให้มากถ้ามีคนอื่นที่ทำเรื่องเหล่านี้ได้ดีกว่าเรา 🌙

🎹 ความถี่

เป้าหมายไม่เคยสำเร็จด้วยความพยายามครั้งเดียว และถ้าต้องเลือกระหว่างคุณภาพแบบอลังการกับความถี่ … เลือกอย่างหลังไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่า 🎤

🤙🏾 สิ่งที่สเกลไม่ได้

เราต้องเชื่อในการสเกลในระดับภาพใหญ่อย่างวัตถุประสงค์ หลักการและความเชื่อ และสภาพแวดล้อม ไม่ใช่การสเกลกระบวนการหรือคน 🪰

🥛 ความรับผิดชอบที่ชัดเจน

วันนี้ทีมเราเข้าใจสิ่งนี้ได้ดีแค่ไหน ผู้นำต้องรับผิดก่อนรับชอบ และไม่ว่าความผิดนั้นจะมาจากไหน ต้องมีใครสักคนในทีมที่พร้อมจะยืดอกรับไป 🥎

🌙 เราอยู่โหมดไหน?

จนกว่าที่เราเปลี่ยนคู่มือ อ่านหนังสือเล่มใหม่ รับชมรายการที่แตกต่างไป และรับฟังเพลงสไตล์ที่ไม่ซ้ำเดิม … เราจึงจะมีโอกาสเดินไปข้างหน้าได้ 🌕