Passion

🎗️ ความศรัทธา

นี่คือความแข็งแกร่งที่สุดที่เราจะสร้างให้ตัวเองได้ ด้วยความศรัทธาที่ตัวเองมีต่อตัวเอง 🥇

🥹 ภาคภูมิใจ

อย่าแค่พยายามมองหาคำว่า “เลิฟ” จากงานที่ทำ … มองหาคำว่า “พราวด์” เพิ่มไปด้วยจะดีกว่า ❤️

✍🏼 เมื่อเรา … ช้า

ถ้าเลือกได้ ถ้าเลือกจะทำแล้วก็ทำเลย … ไม่งั้นก็อย่าแม้แต่จะคิดที่จะเริ่ม ช้าๆมันเสียอารมณ์ 😤