Life

✍🏼 ง่ายแบบไม่ง่าย

ง่ายแบบซิมเปิ้ล (Simple) คือเข้าใจง่าย ทำตามได้ มันไม่เหมือนง่ายแบบอีซี่ (Easy) เพราะคำนี้มีความหมายทางใจ ขั้นตอนไม่ยากแต่ทำใจให้ทำไม่ได้ 🙆

✍🏼 ปฏิเสธ

เมื่อใครสักคนตอบปฏิเสธเรา … 🙅🏼‍♂️⛔️👎🏼🙉 พวกเขาปฏิเสธอะไร? แล้วเราควรจะรู้สึกอย่างไร?