Life

🤲🏼 ไม่มีติดค้าง

การปฏิบัติต่อทุกคนด้วยการให้เกียรติ ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถูกปฏิเสธ และเรียนรู้ที่จะโน้มน้าวมากกว่าหลอกลวง 🫀

🏜️ (ไม่) ว่างงาน

ถ้าเป็นวันทำงานแล้วเกิดไร้เป้าหมายรายวันก็ย้อนกลับไปทำงานที่มันค้างคาอยู่อีกเป็นร้อยอย่างให้คืบหน้าสักหน่อย ⛵️

✌🏼 พักสักหน่อย

มันไม่ผิดถ้าเราจะพักบ้าง มันไม่ผิดอยู่แล้วที่เราจะทำกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่ากับงานแต่มีคุณค่ากับตัวเองเพื่อความผ่อนคลายและเปิดสมองให้โล่ง ✋🏽

👎🏼 ความเบื่อหน่าย

ระดับความเซนซิทีฟของความเบื่อของแต่ละคนจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตได้ดีพอสมควร ใครเบื่อบ่อยเบื่อเร็วก็มีโอกาสจะแสวงหาทางเลือกใหม่ๆได้เร็ว 🖐🏼

🦋 อนาคต ฉันและเธอ

ฉันอยากให้ฉันกลายเป็นคนแบบไหนในอนาคต? สำหรับการพัฒนาตัวเองแล้ว … คำถามไหนจะสำคัญกว่าคำถามนี้? ไม่มี 🙌🏼

🎤 ข่าวกับบทความ

มันคือการรสนิยมการใช้ชีวิต ระหว่างความรวดเร็วไม่หยุดนิ่งกับความค่อยเป็นค่อยไปแบบยั่งยืน 👻

🤗 การเป็นคนไนซ์

สมาชิกในทีมที่ดีที่สุดที่ผมอยากทำงานด้วยคือคนที่ไนซ์และกู๊ดในเวลาเดียวกัน 🥶