Learning

🌑 วงกลมที่ไม่กลม

เราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ แต่มันคือหลักฐานว่าการตั้งใจมากกว่าเดิมอีกนิดกับฝึกฝนให้มากขึ้นอีกหน่อย … เราจะใกล้เคียงคำนั้นมากขึ้นเรื่อยๆ 🌕

👨🏻‍🦳 ผู้เชี่ยวชาญ

หลายครั้งคำแนะนำไม่จำเป็นต้องเป็นการชี้ให้เห็นทางสว่างเสมอไป … การสื่อสารให้พวกเขาเห็นหลุมหล่มรายทางก็สำคัญไม่ต่างกัน 🕳️

🤏🏼 นานแค่ไหน

เพราะความเชี่ยวชาญจะเกิดเมื่อเราฝึกฝนและเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำๆเป็นระยะเวลานาน … ไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาเรื่อยเปื่อย 😐

ตำแหน่ง / ทักษะ

และมันก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้างานที่ต้องช่วยวางแผนและติดตามผลตรงนี้อย่างจริงจัง 🙋🏽‍♂️

👈🏼 ผู้ชี้นำ

หัวหน้าทีมต้องเป็นเหมือนอาจารย์แนะแนวที่คอยให้คำปรึกษาและรู้สึกภาคภูมิใจที่สุดเมื่อเห็นว่าสมาชิกในทีมเติบโตจนก้าวข้ามเราไปอย่างสง่างาม ✨

🙊 พูดคนสุดท้าย

เรียนรู้ที่จะเป็นคนสุดท้ายที่พูด เรียนรู้ที่จะอดทนและเป็นฝ่ายที่รับฟังก่อน 👂🏼

🚪 ทางลัด

ถ้าอยาก “เติบโตอย่างแท้จริง” หยุดมองหาทางลัดแล้วจงเชื่อในความอุตสาหะ ไม่มีทางไหนที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีและยั่งยืนด้วยการไม่ลงทุนลงแรง 👍🏽